Archief kaarten

Wij maken het mooier

Drenthe is mooi en kent veel unieke kwaliteiten. De stilte en duisternis, ruimte, oude cultuurlandschappen, natuurgebieden en de vaak nog onaangetaste horizon maken het aantrekkelijk om hier te wonen, werken en recreëren. Toch zijn er ook plekken die voor verbetering…

Stiltekaart

Stilte vormt samen met ruimte en duisternis, de grondslag van onze natuur. Het is een oerwaarde die bijdraagt aan de levenskwaliteit van mens en dier. Maar waar in Nederland vind je nog een écht stil gebied? Bijna overal wordt de stilte…

Mijn Tuin Zoemt

Boerentuin Eemster meest bij-vriendelijke tuin van Drenthe  Met de tuinwedstrijd Mijn Tuin Zoemt zijn we op zoek gegaan naar de bij-vriendelijkste tuin van Drenthe. In een bij-vriendelijke tuin bloeien het hele jaar planten die veel goede nectar en stuifmeel leveren (zie plantenkalender). Ook…

Wij maken het donker!

Als opwarmer naar onze jaarlijkse Nacht van de Nacht hebben we mensen gevraagd om plekken op de kaart te zetten, waar het licht uit mag. Hierop kwamen meer dan 20 meldingen binnen. Deze vind je hieronder op deze kaart. De Natuur…

Meldpunt Drents Goud

Dreigen in uw omgeving (buiten de bebouwde kom) waardevolle landschapselementen zoals houtwallen, singels, esbosjes of poelen te verdwijnen? Meld het via deze kaart. Elzensingels, houtwallen met een rijke struiklaag, esbosjes en natuurlijke poelen zijn karakteristiek voor het landschap van Drenthe.…