Meldpunt Drents Goud

Dreigen in uw omgeving waardevolle landschapselementen zoals houtwallen, singels, esbosjes of poelen te verdwijnen? Meld het via deze kaart.

Waar dreigen landschapselementen te worden gekapt?

Dreigen in uw omgeving (buiten de bebouwde kom) waardevolle landschapselementen zoals houtwallen, singels, esbosjes of poelen te verdwijnen? Meld het via deze kaart.

Elzensingels, houtwallen met een rijke struiklaag, esbosjes en natuurlijke poelen zijn karakteristiek voor het landschap van Drenthe. Zij verfraaien en verrijken het landschap en vormen een belangrijk onderdeel van de Drentse identiteit en geschiedenis. Daarom noemen wij zulke kleine landschapselementen het Drents Goud. Helaas verdwijnen deze iconen van het landschap sluipenderwijs. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Met de samenwerking Drents Goud willen we werken aan behoud en versterking van de kleine landschapselementen. Daarmee zorgen we er gezamenlijk voor dat Drenthe mooi blijft. Kijk voor meer informatie over het behoud van Drents landschapselementen op de website van Drents Goud.

 

Meldpunt Drents Goud

Houtsingel met Japanse duizendknoop bij Loon

De ondergroei van deze houtsingel bestaat grotendeels uit Japanse duizendknoop, een exoot die hier niet thuishoort.

Uitgedunde elzensingel Diepstroeten

Deze elzensingel in het Drentsche Aa-gebied tussen Assen en de N33 is uitgedund. Ook ontbreekt een struiklaag.

Aangetaste elzensingel Beilervaart

Deze elzensingel in de wegberm wordt mee begraasd, waardoor de singel sterk in kwaliteit is achteruitgegaan.

Alteveer Trekgatenweg

In dit gebied ten zuiden van Hoogeveen zijn de afgelopen jaren verschillende houtsingels gekapt. De foto’s links zijn van 2009 en rechts van 2016.