Eikenwal bedreigd

Oude eikenwal – rondom perceel grond waar nu nieuwe grote veestallen zijn verrezen en een nieuw huis is (verbouwd) gebouwd – dreigt te verdwijnen. 

Omschrijving

Eikenwal bedreigd

Oude eikenwal – rondom perceel grond waar nu nieuwe grote veestallen zijn verrezen en een nieuw huis is (verbouwd) gebouwd – dreigt te verdwijnen. De grond tussen de bomen is verwijderd waardoor de wortels deels bloot zijn komen te liggen.