Houtwallen in de omgeving van de Slokkert

Natuurmonumenten heeft alle afrasteringen bij de houtwallen in de buurt van Westervelde verwijderd en laat de wallen belopen en dus slechten door hun “kudde” grazende koeien.

Omschrijving

Houtwallen in de omgeving van de Slokkert

Natuurmonumenten heeft alle afrasteringen bij de houtwallen in de buurt van Westervelde verwijderd en laat de wallen belopen en dus slechten door hun “kudde” grazende koeien. Het hoogteverschil verdwijnt ( de grond verdwijnt aan weerszijden in de sloot ). Verder wordt de begroeiing aangevreten en bomen komen “los” te staan en worden door de koeien gebruikt om te schuren, waardoor de bast beschadigd raakt. Het gaat totaal wel om een paar kilometer wal. Is hiervoor gekozen omdat dit de goedkoopste vorm van beheer is ( niet beheren)?

Er zijn 4 foto’s toegevoegd van de houtwallen van Natuurmonumenten zonder afrastering. Op de 5e foto een houtwal van een aanliggende boer met afrastering die laat zien hoe het ook kan.

Fotos / filmpjes

Foto's

Actueel

Actueel

In een reactie op deze melding heeft Natuurmonumenten aangegeven dat in het beekdal van de Slokkert bewust al in de jaren 80 van de vorige eeuw gekozen is om robuuste natuur een kans te geven. Dit betekent dat de houtwallen niet langer worden onderhouden en beheerd, zoals dat in het verleden altijd is gedaan. De houtwallen zijn nog lang uit gerasterd geweest, omdat het bezit van Natuurmonumenten in het beekdal nog zeer versnipperd was. Nu bijna het gehele beekdal in eigendom is van Natuurmonumenten, zijn de rasters verwijderd en krijgt natuurontwikkeling een kans. Dit is goed voor allerlei soorten, zoals de kwartelkoning. Natuurmonumenten heeft deze keuze en de consequenties voor het beheer ook verschillende keren in het gebied gecommuniceerd.
In de rest van het Norger Esdorpenlandschap is het beheer van Natuurmonumenten overigens wel volledig gericht op de instandhouding van het oorspronkelijke cultuurlandschap.