Meldpunt Drents Goud

Dreigen in uw omgeving waardevolle landschapselementen zoals houtwallen, singels, esbosjes of poelen te verdwijnen? Meld het via deze kaart.

Waar dreigen landschapselementen te worden gekapt?

Dreigen in uw omgeving (buiten de bebouwde kom) waardevolle landschapselementen zoals houtwallen, singels, esbosjes of poelen te verdwijnen? Meld het via deze kaart.

Elzensingels, houtwallen met een rijke struiklaag, esbosjes en natuurlijke poelen zijn karakteristiek voor het landschap van Drenthe. Zij verfraaien en verrijken het landschap en vormen een belangrijk onderdeel van de Drentse identiteit en geschiedenis. Daarom noemen wij zulke kleine landschapselementen het Drents Goud. Helaas verdwijnen deze iconen van het landschap sluipenderwijs. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Met de samenwerking Drents Goud willen we werken aan behoud en versterking van de kleine landschapselementen. Daarmee zorgen we er gezamenlijk voor dat Drenthe mooi blijft. Kijk voor meer informatie over het behoud van Drents landschapselementen op de website van Drents Goud.

 

Meldpunt Drents Goud

Verwaarloosde houtwallen en oud bosje Roden

In de woonwijk hebben ze bij de aanleg de oude houtwallen als landschapselementen laten staan. De houtwallen worden echter niet bijgehouden en worden vertrapt, spoelen uit of worden opgenomen in tuintjes en beplant met tuinplanten etc.
Het bosje even voorbij de bocht ter hoogte van Markiezenhof 57 wordt gebruikt als fietscrossbaan en om (tuin)afval in te storten. 

Voorgenomen kap lindebomen Ruinen

Voorgenomen kap van negen gezonde 55 jaar oude lindebomen bij herinrichting van de Jan Wierengaweg te Ruinen.