Verdwijnen houtwallen en bomen

Door ruilverkaveling en intensievere en monotoner wordende landbouw (veel aardappelen, bloembollen) verdwijnen veel bomen en houtwallen.

Omschrijving

Verdwijnen houtwallen en bomen

Door ruilverkaveling en intensievere en monotoner wordende landbouw (veel aardappelen, bloembollen) verdwijnen veel bomen en houtwallen.  Ik heb al vragen gesteld aan gemeente over hun beleid, herplanting en de gevaren van het verdwijnen van de biodiversiteit, de negatieve invloed op flora en fauna, maar krijg geen reactie.

Ook het spuiten, gebruik gebruik van ‘gewasbeschermingsmiddelen’ vindt veelvuldiger plaats. Ik woon aan de Kleefegge en in de 10 jaar dat ik er woon, zijn er veel houtwallen, boomgroepjes, grote bomen en houtsingels verdwenen.