Vernieling houtwal

Niet geplande, rigoureuze snoei van een houtwal tussen de Bladderswijk O.Z. en de Oosterwijk W.Z te Oranjedorp.

 

Omschrijving

Vernieling houtwal

Omstreeks begin jaren 90 is er bij ons aan de overkant mede door toedoen van onze buurt een aarden wal opgericht, waarop snelgroeiers en berkenbomen etc. zijn geplant om het zicht en het geluid tegen te gaan van de sloperijen die liggen tussen de Bladderswijk O.Z. en de Oosterwijk W.Z. te Oranjedorp. Als er takken over de weg hangen, dan werden die gesnoeid wat ook nooit een probleem was.
Afgelopen maandag 21-11-2016 is er voor het eerst sinds aanplant rigoureus gesnoeid wat zo’n impact heeft op de leefomgeving dat we kunnen praten over onnodige natuurvernieling. Ook stond deze houtwal niet op de kaart om gesnoeid te worden. Ik heb deze kaart gezien bij Plaatselijk Belang Oranjedorp waar zij wel bericht hebben gekregen van de Gemeente Emmen dat er in de buurt van Oranjedorp gesnoeid zou worden of beter gezegd uitdunnen zodat jongere bomen een betere kans hebben. Maar deze houtwal stond niet op de kaart! Let wel bijgevoegde foto’s is het uitzicht vanaf de Bladderswijk W.Z. te Oranjedorp onze woon- c.q. leefomgeving.

Fotos / filmpjes

Foto's