Voorgenomen kap lindebomen Ruinen

Voorgenomen kap van negen gezonde 55 jaar oude lindebomen bij herinrichting van de Jan Wierengaweg te Ruinen. 

Omschrijving

Voorgenomen kap lindebomen Ruinen

Voorgenomen kap van negen gezonde 55 jaar oude lindebomen bij herinrichting van de Jan Wierengaweg te Ruinen. Direct aanwonenden hebben gekozen voor kap en herplant van kleinere bomen, maar er is ook een oplossing mogelijk met alleen onderhoud waarbij de bomen behouden blijven.

Actueel

Actueel

De Natuurvereniging en bewoners uit Ruinen hebben bezwaar ingediend tegen het besluit van de gemeente om vergunning te verlenen voor de kap.