Gasopslag Langelo

de lichtvervuiling, teweeg gebracht door dit industriële complex, kan teruggebracht worden.

Omschrijving

Gasopslag Langelo

de lichtvervuiling, teweeg gebracht door dit industriële complex, kan teruggebracht worden. Kijk onder het tabblad “actueel” wat er tot nu toe gedaan is.

Actueel

Actueel

De NAM heeft een brief ontvangen over deze melding en dit gemeld bij de locatie zelf. De manager van de gasopslag, mr. Wemmenhove, heeft gereageerd. Hij gaat grondig bekijken of er nog mogelijkheden zijn om de verlichting van de locatie gasopslag bij Langelo verder terug te dringen. Bepalend hierbij is wel dat een veilige bedrijfsvoering is gegarandeerd. Die aspecten zal Wemmenhove bekijken en balanceren.

Update 4 januari:
Voor het veilig werken tijdens het grote renovatieproject op de locatie gasopslag Norg, dat duurde van 2011 tot eind 2015, was extra verlichting nodig. In de afgelopen periode is door de NAM bekeken hoe de verlichting weer teruggebracht kan worden tot een voor de bedrijfsvoering minimaal nodige en veilige verlichting. Dit komt neer op de ‘oriëntatieverlichting’, zoals in de situatie voor het project in 2011 van start ging.