Kassen bij Erica

De verlichte tuinbouwkassen bij Erica zorgen voor veel lichtvervuiling.

Omschrijving

Kassen bij Erica

De verlichte tuinbouwkassen bij Erica zorgen voor veel lichtvervuiling.

Actueel

Actueel

Via een artikel in de Ziezo hebben we landelijke partijen opgeroepen om te komen tot een meerjarenaanpak voor de vermindering van lichthinder door kassen.  In het Vakblad voor de Bloemisterij is aandacht besteed aan onze oproep.