Knooppunt Holsloot

Dit knooppunt is te overdadig verlicht.

Omschrijving

Knooppunt Holsloot

Dit knooppunt is te overdadig verlicht.

Actueel

Actueel

De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor de verlichting van deze rotonde. Hun reactie op onze melding:

“Als eerste willen we onze waardering uitspreken voor uw campagne. Net als u vinden wij het als provincie belangrijk om onnodige lichthinder terug te dringen en duisternis te bevorderen. ln onze provinciale Omgevingsvisie hebben we duisternis – naast stilte – als onderdeel van ons kernkwaliteitenbeleid aangemerkt als indicator van de “kernkwaliteit rust”.

Ten aanzien van de twee specifieke punten knooppunt Holsloot en rotonde Gieten maakt de verlichting ter plaatse onderdeel uit van de verlichting van het totale knooppunt. ln beide gevallen is sprake van twee beherende partijen met ieder haar eigen kaders en richtlijnen. Hierbij is afstemming vereist vanwege verkeersveiligheid. Daarbij wordt gezocht naar een onderling zo optimaal mogelijke situatie. De provincie kijkt daarbij altijd naar de nieuwste technologische mogelijkheden.

Ten aanzien van de rotonde Gieten wordt nog opgemerkt dat op voorstel van de provincie van de landelijke verlichtingsnorm is afgeweken en uitgegaan is van een lichtniveau van 70% om hiermee een overdaad van licht tegen te gaan. Daarnaast is op de rotonde nog een dimprotocol van kracht in de nachtelijke uren. Nog verder teruggaan in verlichtingsniveau is nadelig voor het waarnemingsvermogen van de automobilist en daarmee voor de verkeersveiligheid.

De provincie gaat de komende jaren aan de slag met de verdubbeling van de N34 (Coevorden – aansluiting N3S1) en met het oplossen van de problematiek rondom de rotonde Gieten. Om die reden is de provincie niet voornemens om op dit moment de verlichting op beide punten aan te passen. Wij hebben reeds contact met de leerlingen van het Nassaucollege in Gieten die werken aan het nieuwe lichtconcept voor de rotonde Gieten. We zijn benieuwd naar de resultaten. “