Mijn Tuin Zoemt

Met de wedstrijd Mijn Tuin Zoemt zijn we in 2015 op zoek gegaan naar de meest bij-vriendelijke tuin van Drenthe. Winnaar is de Boerentuin in Eemster.

Mijn Tuin Zoemt

Boerentuin Eemster meest bij-vriendelijke tuin van Drenthe 

Met de tuinwedstrijd Mijn Tuin Zoemt zijn we op zoek gegaan naar de bij-vriendelijkste tuin van Drenthe. In een bij-vriendelijke tuin bloeien het hele jaar planten die veel goede nectar en stuifmeel leveren (zie plantenkalender). Ook is er nestgelegenheid aanwezig. En wilde bijen hebben behoefte aan warmte (zon) en beschutting.

De volgende tuinen waren genomineerd:

De Boerentuin in Eemster
Tuinreservaat De Groeninge Hof in Zuidlaren
Wilde bloemen- en plantentuin in Smilde
Natuurrijke tuin in Coevorden
Tuindoenerij ’t Vlijtig Loesje in Elp

Een onafhankelijke, deskundige jury heeft de vijf tuinen beoordeeld. De Boerentuin in Eemster is als prijswinnaar uit de bus gekomen vanwege de grote afwisseling in de tuin. Door de aanwezigheid van bloemenborders, groentetuin, oude fruitbomen, ruige hoekjes, poel, oude schuurtjes en houtstapels vormt de tuin een leefgebied voor allerlei soorten wilde bijen. Klik hier voor het artikel van het Dagblad van het Noorden over deze winnende tuin. 

De prijswinnende tuin van de familie Zoer schitterde ook in het programma Roeg! van RTV Drenthe: 

Wilt u weten of uw tuin aan sommige, of misschien wel alle, criteria voor een bij-vriendelijke tuin voldoet? We hebben de aandachtspunten voor een bij-vriendelijke tuin op een rij gezet. Klik hier voor de aandachtspunten. De wedstrijd liep van 25 april tot en met 14 juni en was toegankelijk voor alle inwoners van Drenthe met een tuin in Drenthe.

Heel Drenthe Zoemt

De tuinwedstrijd Mijn Tuin Zoemt is een onderdeel van de campagne Heel Drenthe Zoemt. Met deze campagne willen we de leefomstandigheden van wilde bijen in Drenthe verbeteren. Door een gebrek aan voedsel (nectar en stuifmeel uit bloemen), een gebrek aan nestgelegenheid en het gebruik van bestrijdingsmiddelen gaat het slecht met de wilde bij. Met een bij-vriendelijke tuin helpt u de wilde bij en daarmee de honingbij, vlinders en andere insecten. Voor meer informatie over de wilde bij, kijk op www.heeldrenthezoemt.nl. Met Heel Drenthe Zoemt willen we heel Drenthe weer wat laten zoemen.


Mijn Tuin Zoemt
 is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Groei & Bloei afdeling Beilen.

NMFD logo fc [800x600]
GB_Logo afd. Beilen

Mijn Tuin Zoemt

Achtertuin

Appelboom, fruitstruiken, kruiden, klimplanten.

Bij-vriendelijke tuin

Ik heb een vogel- en insectenvriendelijke tuin met veel heemplanten. Ik gebruik geen bestrijdingsmiddelen.

Bij(zonder) uitnodigende tuin

Mijn tuin zoemt echt! Eerst met veelal hommels en nu zijn de eerste bijtjes (want het zijn kleintjes dit jaar) gesignaleerd, ook in het nieuwe bijenhotel.

Bijentuin rond oude boerderij

Deze tuin is een zeer bijvriendelijke tuin. Er staan oude lindebomen naast het huis en veel oude fruitbomen. De boerderij is omgeven door een meidoornheg. Op diverse plaatsen staan gestapelde boomstammetjes en er zijn diverse houtwalletjes. Verder zijn er heel veel kleurrijke bloemen in de tuin. In één van de oude lindebomen zit al jaren lang een zeer actief bijenvolk.

Boerentuin 2.15

Kenmerkend is de combinatie van bloementuin en groentetuin. Een stukje platteland in een stedelijke omgeving.

Bostuin

Bijen en hommels staan centraal in mijn bostuin. Als imker gaat mijn aandacht in de eerste plaats uit naar veel drachtplanten voor honingbijen. Automatisch kwamen daar de wilde bijen en hommels ook bij. Er zijn insectenhotels, ruige hoekjes, drinkplaatsen en heel veel soorten drachtplanten. Er is ook gelet op zonnige plekken.

De Tuin van Goosloo

Kleine tuin met borders vol nectarplanten. Vlinders, bijen en hommels voelen zich hier thuis en komen elk jaar opnieuw van de nectar genieten.

De tuin van het zwarte schaapje

Onze tuin is een voedseleiland voor bijen in een agrarisch gebied. De insectentuin voorziet de bijen (en andere fladderaars) het hele seizoen van eten, onderdak en beschutting. In de eetbare bostuin krijgen ze eten, terwijl ze ondertussen ervoor zorgen dat wij voedsel kunnen oogsten.

De Tuin vol Woorden

Een tuin die het hele jaar door bloeiende planten heeft, een walhalla voor bijen. En nestelen kunnen ze zich in de houtwallen in de bostuin. Of gewoon lekker in een dichte clematis.

Genomineerd: Natuurrijke tuin

Een tuin met hoofdzakelijk inheemse planten, struiken en bomen en een moestuin met veel bloemen voor bijen en andere insecten.

Genomineerd: Tuindoenerij “t Vlijtig Loesje”

Onze tuin is een bezoekerstuin en ook een tuinreservaat. Er zijn heel veel drachtplanten voor o.a wilde bijen en vlinders. De locatie is vlak naast het Elper Westerveld en dat helpt ook natuurlijk.

Genomineerd: Tuinreservaat De Groeninge Hof

Onze natuurtuin staat bijna het hele jaar vol met bloeiende planten en struiken en is uitnodigend voor bijen, vlinders, vogels en veel andere dieren.

Genomineerd: Wilde bloemen en plantentuin

Een tuin waar het goed toeven is voor mens en dier. Kikkers en salamanders, o.a. metsel- en behangersbijen en heel veel soorten vlinders.

Harry’s bij-vriendelijke tuin

De tuin van Harry is bij-vriendelijk. Er is voldoende voedsel, nestgelegenheid en er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Om deze redenen is de tuin van Harry een populaire plek voor bijen. Ook vlinders en andere insecten genieten optimaal van de tuin.

De tuin bevindt zich bij Diverse Pluimage aan de rotonde in Dieverbrug. De tuin is opengesteld voor publiek, dus komt u gerust eens kijken!

Heem/bostuin

Het hele jaar door bloeiende planten voor alles wat leeft. Visvijver, salamandervijver, kikkervijver, houtwal, bijen- en insectenhotel,verschillende nesten van alle soorten vogels, vlinders en insecten, bessenstruiken, kruidentuin en bloemenweide. 200 soorten inheemse planten. Kortom: LEVE DE NATUUR!

 

Hennies bijvriendelijke tuin

Veel natuurlijke planten en kruiden. Ook rommelhoekjes om te schuilen.

Hommelstee

In onze tuin bloeit altijd wat en insecten zijn actief en de tuin “zoemt” volop. Ook vele soorten vogels genieten van de tuin. We proberen de tuin zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor dieren met drink-/vogelbakjes, takkenril, vogelbosje, bessenstruiken, stapels boomstammetjes e.d.

Janets tuin

Verzameltuin met vijvers en borders.

Kleine tuin midden in een woonwijk

Kleine tuin midden in een woonwijk, waar altijd allerlei bloemen bloeien van vroeg tot laat in het seizoen.

Mijn Tuin Zoemt….Boermarke

Onze bij-vriendelijke tuin aan de Boermarke in Vries. In onze tuin is het hele jaar volop nectar te vinden voor (wilde) bijen en andere insecten. Vroeg in het voorjaar bloeien de eerste bollen als Crocus, Sneeuwklokje en ook de voorjaarsheide. Al snel gevolgd door soorten als Vingerhelmbloem, Gevlekt longkruid en Sleutelbloem.