Natuur-, milieu- & energiegroepen

In Drenthe zijn veel groepen actief bezig met het natuur- en milieuthema's. Kiek op de kaart om een goed overzicht te krijgen van deze groepen!

Filter
energiegroepen
energieke verenigingen
gemeente Aa en Hunze
gemeente Assen
gemeente Borger-Odoorn
gemeente Coevorden
gemeente De Wolden
gemeente Emmen
gemeente Hoogeveen
gemeente Meppel
gemeente Midden-Drenthe
gemeente Noordenveld
gemeente Tynaarlo
gemeente Westerveld
milieugroepen
natuur & landschap groepen
natuurgroepen
Natuur-, milieu- en energiegroepen in Drenthe

In Drenthe zijn veel groepen actief bezig met het natuur- en milieuthema’s. Samen komen zij op lokaal niveau op voor het belang van natuur en milieu in hun directe leefomgeving. Dit kan zijn in de vorm van het organiseren van gezamenlijke activiteiten, excursies of lezingen. Daarnaast zijn er ook groepen actief op gebied van duurzame energie (opwekking); zij kopen bijvoorbeeld collectief zonnepanelen in.

Wij doen ons best om de lijst met groepen zo actueel en volledig mogelijk te houden. Mocht u toch een groep missen of onjuiste informatie vinden, laat het ons dan weten via communicatie@nmfdrenthe.nl

Natuur-, milieu- & energiegroepen

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

De gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe verbindt onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio. Het doel: Innovaties tot stand brengen, de economie stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar houden en ons gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken en ondernemen.

Staatsbosbeheer Regio Noord

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 265.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Landschapsbeheer Drenthe

Het boerenland, het dorpsgroen, het zandpad naar de hei. Het is de “gewone” leefomgeving die zo sfeerbepalend en karakteristiek is voor Drenthe. Landschapsbeheer Drenthe werkt actief aan de zorg voor landschap en natuur in onze provincie. Daarbij richten we ons juist op die gewone leefomgeving.
Het landschap en de natuur dichtbij. Daar doen we het voor.

Stichting Het Drentse Landschap

Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor de bescherming van de natuur en het erfgoed in Drenthe. De stichting heeft de zorg over ruim 8500 hectare natuur, ruim 270 gebouwen, 22 hunebedden en vele archeologische objecten, zoals grafheuvels. Dit doet ze met veel succes al meer dan 80 jaar!

Natuurmonumenten Regio Noord

Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 730.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) afdeling Noord

Gek op natuur? De NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) is een vereniging voor en door jongeren van 11 tot en met 25 jaar die het leuk vinden om de natuur in te gaan.

Samen op fantastische kampen en excursies met verschillende thema’s: vogels, vleermuizen, vlinders, planten, zeedieren, noem maar op! Vooral onze 10-daagse zomerkampen zijn altijd een groot succes.

FLORON – Werkgroep Florakatering Drenthe

De “Werkgroep Florakartering Drenthe” (WFD) is in 1982 van start gegaan. Deze werkgroep van vrijwilligers stelt zich ten doel: het organiseren en stimuleren van floristisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van natuurbehoud en milieubeheer, speciaal in de provincie Drenthe. Sinds april 1984 is de WFD een stichting.

Dassenwerkgroep Drenthe

De Dassenwerkgroep Drenthe is een informele werkgroep die zich bezighoudt met bescherming, monitoring en onderzoek van de das in Drenthe. De werkgroep geeft daarnaast voorlichting en advies. De leden verzorgen lezingen, excursies en tellingen. De Dassenwerkgroep Drenthe wordt gerund door vrijwilligers, maar werkt nauw samen met terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap.

Nationaal Park Dwingelderveld

In Zuidwest-Drenthe ligt een bijzonder natuurgebied: Nationaal Park Dwingelderveld. In Nationale Parken staan beheer en ontwikkeling van de natuur centraal. De beheerders van het Dwingelderveld – Staatsbosbeheer,Natuurmonumenten en particulieren – zorgen dat bossen, heidevelden en vennen in goede conditie blijven. Op fiets- en wandelpaden, ATB- en ruiterroutes, evenals twee gehandicaptenpaden kunnen recreanten en vakantiegangers de natuur te ontdekken. Er is zelfs een Nachtwandelroute. In dit Nationaal Park kunnen bezoekers nog van een eindeloze, ongestoorde horizon genieten…

IVN Leek – Nietap

IVN afdeling Leek – Nietap

IVN Westerveld

IVN Westerveld heeft als werkterrein de gemeente Westerveld in Zuidwest Drenthe. Binnen ons werkgebied – een esdorpenlandschap met veel bos en hei – liggen twee grote Nationale Parken: het  Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold.

Stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken

De stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken houdt het stads-, natuur- en landschapsschoon in de stad Meppel en haar wijde omtrek in het oog en verdedigt deze belangen wanneer dat nodig is.

Zo werd het Drentse heideschaap voor uitsterven behoed, werd de theekoepel aan de Reest van de ondergang gered en was de natuurbeschermingswacht actief betrokken bij de plannen voor het Meppeler Bos.

Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.

Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o. is sinds 1957 actief bezig de natuur te beschermen in de regio Staphorst-IJhorst. Door de diversiteit aan biotopen in dit gebied , komen er veel verschillende planten-, vogel- en vlindersoorten voor.
De ruim 800 leden zetten zich in voor het behoud en waar mogelijk verbetering van de natuur in de breedste zin van het woord.

Stichting Weidevogelbescherming De Monden

Stichting Weidevogelbescherming De Monden stelt zich ten doel het beschermen van weidevogels, uilen en roofvogels. Nesten van weidevogels worden opgespoord zodat boeren en loonwerkers ze tijdens hun werkzaamheden op het land kunnen sparen.

Het werkgebied varieert met de soort vogels. Weidevogels worden beschermd in het veenkoloniale gebied tussen Gasselternijveen en Emmen. Uilen worden beschermd in Zuid-Oost Drenthe.

Stichting Weidevogelbescherming De Monden heeft sinds 1 januari 2009 de ANBI status. Het is daarmee een algemeen nut beogende instelling. Giften aan de stichting zijn aftrekbaar van de belasting.

Vereniging Natuurschoon Nietap, Leek en omstreken

Prachtige bosranden, beukenbossen, lanen en nog veel meer. Gerund door vrijwilligers en leden van de vereniging

Het Jeneverbesgilde

Doel van het Jeneverbesgilde is het lot van de Jeneverbes op de heideterrein te verbeteren en daarmee een milieu in stand te houden dat sterk aan bedreiging onderhevig is.

IVN-afdeling Eelde-Paterswolde *

De natuur rond Eelde-Paterswolde leren kennen en beleven! Onze afdeling IVN Eelde-Paterswolde bestaat al 65 jaar. Wij organiseren lezingen, excursies, cursussen, natuurwerkdagen en beheren een Vlinderkampje en een wandelroute door het landgoed Vosbergen. Twee maal per jaar verschijnt het afdelingsblad Groen. Meerdere werkgroepen maken van de afdeling een levendig geheel.

IVN-afdeling Vries *

In Vries vind je Drenthe op zijn mooist:  oude beekdalen, heideveldjes, boswallen, veentjes, de brink en de es.  Wij organiseren lezingen, excursies en cursussen voor iedereen die belangstelling heeft voor natuur, milieu en landschap.  Diverse werkgroepen van vrijwilligers zijn actief (vogels, paddenstoelen, landschapbeheer) en wij stimuleren educatieve activiteiten voor de schooljeugd.

IVN-afdeling Zuidlaren *

Het IVN is een organisatie die mensen op een leuke en boeiende manier wil betrekken bij natuur en milieu. De afdeling Zuidlaren is heel actief, heeft een serie werkgroepen op uiteenlopende terreinen. Meer dan 200 mensen zijn lid en krijgen ook drie keer per jaar het tijdschrift Natuurlijk Zuidlaren met wetenswaardigheden, de agenda met activiteiten en luchtige verhalen. Het IVN laat zien dat de omgeving van Zuidlaren veel aan natuurschoon heeft te bieden en dat het de moeite waard is om dit in stand te houden. Uniek rondom is de grote variatie in landschappen. De beekdalen op de lagere gronden en de heidevelden en bossen op de hogere zorgen voor een afwisselende flora en fauna.