EC Drentse Aa

EC Drentse Aa is een verbindende en enthousiasmerende partij, die actief voor de regio Drentse Aa duurzaamheid inhoud en vorm geeft.

Omschrijving

EC Drentse Aa

  Energie Coöperatie Drentse Aa is een verbindende en enthousiasmerende partij, die actief voor de regio Drentse Aa duurzaamheid inhoud en vorm geeft.

Voor de rubriek Zie! van de Ziezo! (november 2015) werden zij in de spotlight geplaatst. Hieronder het interview:

 • Wanneer zijn jullie opgericht en waarom?
  EF_20160618_5588

  EC Drentse Aa – foto: Eva Flendrie

  EC Drentse AA is op 12 november 2014, door ondertekening van de statuten bij de notaris, formeel opgericht. We zijn een groep inwoners van de gemeente Tynaarlo met de ambitie om van onderop bewegingen in gang te zetten, die bijdragen aan het realiseren van een duurzaam en energieneutraal Tynaarlo in de toekomst. Onze een missie luid: We zijn de verbindende en enthousiasmerende partij, die actief voor de regio Drentse Aa duurzaamheid inhoud en vorm geeft. We willen zoveel mogelijk mensen mobiliseren, met als doel om bewust te kiezen voor de inzet van duurzame middelen en om draagvlak te creëren voor duurzame ontwikkelingen.

Wat is nu jullie belangrijkste focuspunt / activiteit?

 • Hoe ziet de groep eruit?
  EF_20160618_5520

  EC Drentse Aa – foto: Eva Flendrie

  Het bestuur bestaat uit 4 leden:
  – Voorzitter: Jasper Annyas
  – Secretaris: Arnold Onnes
  – Penningmeester: Dick Boersma
  – Lid: Arie Meerman.Naast het bestuur zijn er meerdere werkgroepen actief, o.a. communicatie, techniek en warmtetour. Een groot aantal leden van EC Drentse Aa participeren in de werkgroepen.

 • Kunnen mensen zich bij jullie aansluiten / lid /donateur worden?
  De coöperatie heeft 17 leden en groeit gestaag. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Dat kan op de volgende wijze: Via de site http://www.ecdrentseaa.nl kan een aanmeldformulier worden uitgeprint. U wordt verzocht het formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Dit kan per post worden opgestuurd naar: secretariaat EC Drentse Aa, Arnold Onnes, p/a Soltstede 14, 9481 HK Vries. Het ingevulde formulier kan ook gescand worden gemaild (PDF) naar samendoen@ecdrentseaa.nl.
  Kosten lidmaatschap: Met de aanschaf van ten minste 1 participatie (eenmalig, per stuk 50 euro) word je lid van de Coöperatie.
 • Hoe zou je jullie link met de Natuur en Milieufederatie Drenthe omschrijven?
  De link met Natuur en milieufederatie ervaren we als bijzonder plezierig. Als startende coöperatie liepen we tegen verschillende aanloopproblemen op. Het is dan fijn dat je te raden kunt gaan bij een organisatie met veel kennis en kunde; de Natuur en Milieufederatie Drenthe is zo’n partij. Wij hebben de afgelopen periode meerdere keren gebruik van gemaakt van hun expertise. Omgekeerd maakt de federatie gebruik van onze netwerken in de gemeente.
 • Hoe zou een inwoner van Drenthe jullie kunnen kennen / wat is jullie grootste succes?
  EF_20160618_5502

  EC Drentse Aa – foto: Eva Flendrie

  EC Drentse Aa bestaat nog maar kort. Het afgelopen jaar zijn we vooral druk doende geweest om onze eigen organisatie op te tuigen. Zo hebben we naast de statuten en ondernemingsplan een logo ontwikkeld (zie links bovenaan) en folder materiaal gemaakt.Onze grootste succes tot nu toe is de oprichting van een buurkracht team in de buurt Fledders van Vries. Dit team met tientallen leden gaat de komende tijd hun energie verbruik met elkaar vergelijken en maatregelen treffen om dit verbruik omlaag te brengen. De Energie Coöperatie heeft hierin het initiatief genomen door gericht mensen te benaderen en deze enthousiast te maken voor het project. Samen met Enexis zijn verschillende activiteiten op poten gezet. Het is een concept wat we mogelijk meer in gaan zetten.

 • Wat is jullie droombeeld voor de toekomst?
  Een duurzame en CO2 neutrale samenleving, waar de gehele bevolking aan meedoet. We zijn daar nu al mee bezig door de levering van duurzame energie als wederverkoper van Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD), het duurzame energiebedrijf waar je zelf onderdeel van wordt.
 • Zijn er de komende tijd nog activiteiten / bijeenkomsten waar mensen naartoe kunnen komen?
  De afgelopen periode zijn we druk doende geweest met de warmtetour van het Drents Energieloket en het opzetten van het buurkracht team Fledders in Vries. Nieuwe activiteiten, zoals thema avonden, zitten in de planning. Een concrete datum is er nog niet, houdt de lokale media en onze website in de gaten. Of meld je aan als belangstellende!

Wilt u meer lezen over Natuur-, Milieu- of Energiegroepen bij u uit de buurt? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe: de Ziezo! Zo wordt u elke zes weken op de hoogte gehouden van het natuur- en milieunieuws uit Drenthe en in elke editie komen één of twee groepen aan het woord in de rubriek Zie! Meld u hier aan voor de Ziezo!

Ook als groep in de Zie!? Stuur dan een mail naar communicatie@nmfdrenthe.nl.

Contact

 • Naam:secretariaat EC Drentse Aa (t.a.v. Arnold Onnes)
 • Straat:Soltstede 14
 • Postcode:9481 HK
 • Plaats:Vries