Nijeveen Energie Neutraal

Deze werkgroep zet zich met het gehele dorp in voor een schonere wereld en samen besparen op de energierekening. Het uiteindelijke doel is om Nijeveen energieneutraal te maken voor 2025. 

Omschrijving

Nijeveen Energie Neutraal

Het doel van de werkgroep is om Nijeveen energieneutraal te maken voor 2025. Met het gehele dorp werken zij aan een schonere wereld en samen besparen op de energierekening. Hierbij maken zij gebruik van bestaande activiteiten die daaraan bijdragen. Ook initiëren ze nieuwe en (gezamenlijke/collectieve) initiatieven.

Voor de rubriek Zie! van de Ziezo! (maart 2017) werden zij in de spotlight geplaatst. Hieronder het interview:

Wat is de (volledige) naam van de groep?

2025 – Nijeveen Energie Neutraal

Wanneer zijn jullie opgericht en waarom?

In 2015 is op initiatief van de Dorpsvereniging Nijeveen de Dorpsvisie 2015-2025 opgesteld. Dit met als doel om projecten te initiëren die erop gericht zijn om de leefbaarheid in Nijeveen te behouden en te versterken. Eén van de thema’s is Energie & Duurzaamheid. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen die niet stil heeft gezeten en een start heeft gemaakt met het project: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal. Inmiddels is er ondersteuning van de stichting SEN (Samen Energie Neutraal) en ook de Rijksuniversiteit Groningen is bij de plannen betrokken.

Wat is nu jullie belangrijkste focuspunt / activiteit?

Inwoners van Nijeveen motiveren. De verschillende aandachtsgebieden ‘Opwekken’ en ‘Besparen’ uitwerken om straks goed voorbereid acties te gaan ondernemen. Een volledige woninginventarisatie is afgehandeld. Nu is het wachten op resultaat.

Hoe ziet de groep eruit? (aantal bestuursleden / leden etc.).

Acht werkgroepleden met elk een eigen aandachtsgebied: Opwekken, besparen en/of communicatie. Deze werkgroepleden hebben weer een soort focusgroep onder zich van enthousiaste mensen die zich bezig zijn met Opwekken of Besparen. Bekijk hier de flyer van onze werkgroep.

Kunnen mensen zich bij jullie aansluiten?

Ja! Heel graag. Iedereen die enthousiast is over deze onderwerpen en mee wil denken is van harte welkom.  Er zullen acties worden opgezet waarbij ook medewerking, enthousiasme en support nodig is. Dit alles met het doel om in 2025 energieneutraal te zijn in Nijeveen.

Wat is jullie grootste succes?

De bijeenkomst op 13 oktober 2016, waarbij meer dan 100 dorpsbewoners aanwezig waren. Op deze avond spraken we gezamenlijk de ambitie uit om in 2015 energieneutraal te zijn als dorp. Bekijk hier een bericht over de bijeenkomst. 

Wat is jullie droombeeld voor de toekomst?

Dat alle inwoners van Nijeveen in 2025, of eerder, energieneutraal wonen.

Hoe zou je jullie link met de Natuur en Milieufederatie Drenthe omschrijven?

Contacten voor het organiseren van acties die nog uitgevoerd gaan worden.

Zijn er de komende tijd nog activiteiten / bijeenkomsten waar mensen naartoe kunnen komen?

We werken aan een aantal activiteiten, binnenkort volgt meer informatie. Houd onze website in de gaten.

 

 

 

Contact

  • Straat:Dorpsstraat 20
  • Postcode:7948 BR
  • Plaats:Nijeveen