Soortenkaart Drenthe

Zoek je een soort bij jou in de buurt? Wil je weten waar je zelf wilde planten en dieren kunt spotten in de landbouwgebieden van Drenthe? Kijk op de kaart en doe mee!

De soortenrijkdom rondom de boerderij in beeld

Een soortenkaart voor wilde planten en dieren in landbouwgebieden.

Het komende jaar staat iedere maand een soort symbool voor biodiversiteit van agrarische natuur in Drenthe. Symbool voor de  wilde planten en dieren die in agrarisch landschap voorkomen. Op de soortenkaart vind je daarom iedere maand een andere plant of diersoort en zijn vindplaatsen. Zo kun je er zelf op uit om de soort van de maand te spotten. Kom je onderweg nog een nieuwe plek tegen? Doe dan mee en meld de locatie aan!

Samen proberen we op deze manier een beeld te krijgen van de biodiversiteit in landbouwgebied. We vragen aandacht voor het feit dat niet alleen natuurgebieden belangrijke leefgebieden zijn. Wil je meehelpen? Wandel of fiets dan eens een mooie route buiten de bebouwde kom en in het agrarisch landschap en let op wat er in de bermen, houtwallen en –singels, bosjes, heideterreintjes, graslanden en op de akkers te zien is.

Meer weten over de specifieke soorten en hun vindplaatsen? Kijk dan op www.heeldrenthezoemt.nl/soort-van-de-maand.

Zet nu de soort van de maand op de kaart!

Soortenkaart Drenthe