Wij maken het mooier

Kent u een locatie in het landelijk gebied, in een dorp of aan de rand van de stad waar verbetering mogelijk is? Markeer de locatie op de kaart. Samen maken we het mooier!

Over Wij maken het Mooier

Drenthe is mooi en kent veel unieke kwaliteiten. De stilte en duisternis, ruimte, oude cultuurlandschappen, natuurgebieden en de vaak nog onaangetaste horizon maken het aantrekkelijk om hier te wonen, werken en recreëren. Toch zijn er ook plekken die voor verbetering vatbaar zijn. Op deze interactieve website maken we locaties zichtbaar die volgens de inwoners van Drenthe mooier kunnen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe, Libau en Steunpunt Erfgoed Drenthe maken werk van deze locaties. We doen dat samen met de bewoners en een netwerk van professionals: Wij maken het mooier.nl

Waardeer de locaties

De komende tijd bepalen we met welke locaties we concreet aan de slag gaan. Om de eerste selectie te kunnen maken vragen we eerst aan bewoners en professionals om de locaties die nu aangemeld zijn te waarderen en/of om extra informatie aan te leveren die van belang is voor een vervolg. Weet u meer van een locatie of wilt u een melding waarderen? Klik dan op het icoontje in bovenstaande kaart of scroll hieronder in de lijst tot u de melding heeft gevonden. U kunt elke locatie apart waarderen en/of informatie toevoegen.

 

Wij maken het mooier

Bedrijventerrein Bloemakkers

Braakliggend bedrijventerrein kan worden ingezaaid met bloemen zolang er geen bedrijven vestigen.

Beleving omgeving Gasselternijveen

Ondanks de meandering van de Hunze is het landschap slecht toegankelijk. Verboden voor fiets en hond of gewoon geen paden in het boerenland. Laat staan planten en dieren(natuur). Dit behoeft verbetering.

Waardering
2 beoordelingen

Garage Hoogersmilde

Hoogersmilde is een mooi dorp met de televisietoren. Alleen de oude garage is echt heel lelijk. Als het wordt gesloopt, moet er wel iets ouderwets ofzo op de plek komen. Maar niet zo oud en lelijk als deze garage. Het lijkt alsof het in kan storten.

Gasopslag in Langelo

De ondergrondse gasopslag in Langelo zou meer verborgen kunnen worden in het landschap. Ook de lichtvervuiling, teweeg gebracht door dit industriële complex zou terug gebracht kunnen worden.

Gebied tussen wijk Kloosterveen en Huis ter Heide

Natuurontwikkeling buitengebied Kloosterveen Assen om de natuurlijke “ring” om Assen te completeren.

Waardering
1 beoordeling

Geluidoverlast TT-circuit

Op het vakantiepark Witterzomer is regelmatig last van lawaaioverlast van het TT-circuit . Ook omwonenden zullen daar hinder van ondervinden. Het moet toch mogelijk zijn daar een geluidswal aan te brengen, waarbij ook motorliefhebbers hun hobby/werk kunnen uitoefenen.

Groene zone Weiteveen

Bij ons in Weiteveen is er een wandel /fietspad (de groene zone) van 1,2 km lang, die de beide dorpskernen verbindt langs het Dommerskanaal. Dit op zich mooie pad kan nog wel aangekleed worden door twee of drie zitbankjes, omdat er vele ouderen wandelen!

Waardering
5 beoordelingen

Herstel vonder bij Dickninge over de Reest

Door herstel van het vonder over de Reest bij Dickninge kan het oude kerkenpad naar de kerk in IJhorst hersteld worden en ontstaat een prachtige wandelroute.

Waardering
3 beoordelingen

Het gebied tussen het dorp De Wijk en de A28

Door de aanleg van de A28 en het kanaal is dit van oudsher kleinschalige agrarische gebied onaantrekkelijk gemaakt. Met wat aanpassingen, zoals een geluidswal en een wandelpad, is er veel te verbeteren.

Waardering
2 beoordelingen

Leeg bedrijventerrein Wijster

Naast het terrein van Attero in Wijster ligt al jaren een bijna leeg bedrijventerrein. Zolang zich hier geen bedrijven vestigen zou dit terrein tijdelijk een andere functie kunnen krijgen.

Waardering
1 beoordeling

Lelijk zicht op hoogbouw vanaf rotonde in Havelte

Vanaf de rotonde van Helomaweg-Nieuwe Ruiterweg in Havelte is sprake van lelijk zicht op hoogbouw.

Waardering
1 beoordeling

Oosterduinen te Norg

In de Oosterduinen is een actieve Vereniging van Eigenaren, die de belangen behartigt van eigenaren van zomer-, vakantie- andere huizen in het algemeen en met betrekking tot de verblijfsrecreatie in het bijzonder. De Vereniging constateert een aantal trends in de Oosterduinen die toenemende mate een negatief effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het gebied en daarmee op de verblijfsrecreatie. Om deze trends te keren heeft de Vereniging een visie op de toekomst van het opgesteld die door de leden is omarmd.

Waardering
7 beoordelingen

Oude Diep bij Echten

Bij Hoogeveen is de loop van het Oude Diepje veranderd en is er een mooi natuurgebied ontstaan. Bij Echten is het Oude Diepje nog steeds gekanaliseerd.

Waardering
2 beoordelingen

Verbeteren omgeving kalkovens Dieverbrug

De beide Kalkovens nabij Rijksweg 26 te Dieverbrug hebben historische waarde. Het gebied rondom de kalkovens is een wildernis. Mijn voorstel is de omgeving van de kalkovens te verbeteren en bij voorkeur de kalkovens een nieuwe bestemming te geven.

Waardering
2 beoordelingen

Verbetering rand Nieuw-Amsterdam / Veenoord

Als je Nieuw-Amsterdam inrijdt vanaf de Boerdijk kom je eerst een bedrijventerrein tegen. De bedrijven langs de Bedrijvenweg en De Velden (links en rechts van de rotonde) mogen wel wat meer worden afgeschermd en de omgeving wat verfraaid, nu is het veel te industrieel en een groot contrast met de omliggende velden.

Het zandgat bij Nieuw-Amsterdam is een heel mooi natuurgebied waar je prima zou kunnen wandelen, mits er een fatsoenlijk pad omheen zou zijn en ook hoekjes waar je even kunt zitten en genieten van al het schoons dat er te zien is.

Waardering
3 beoordelingen

Verkeerslawaai Aalden

In Aalden en op het Aelderholt wordt het lawaai van de snelweg steeds meer storend. Een oplossing daar voor zou zeer welkom zijn.

Voormalige camping Emmen

De voormalige gemeentecamping in Emmen is zwaar verwaarloosd en wordt gebruikt als hangplek en vuilstort. Ook vindt er drugshandel plaats.

Waardering
2 beoordelingen

Voormalige startbaan Duits vliegveld Darp

Achter de nieuwbouwwijk Meerkamp in Havelte hebben de Duitsers in Tweede Wereldoorlog getracht om een vliegveld aan te leggen. In principe zijn de contouren hiervan nog zichtbaar. Door het aanleggen van gedeelten verharding, afgewisseld met de aanwezige natuur, kan door middel van grote informatieborden de geschiedenis in beeld gebracht worden.

Waardering
1 beoordeling