Verbetering rand Nieuw-Amsterdam / Veenoord

Het bedrijventerrein langs de Bedrijvenweg en De Velden mag wel wat meer worden afgeschermd en de omgeving op een natuurlijk wijze verfraaid. Verder zou de omgeving van het zandgat bij Nieuw-Amsterdam beter ontsloten kunnen worden voor wandelaars.

Omschrijving

Waardering
Beoordelingen 3 beoordelingen
Waardeer deze melding, of reageer er op Waardeer de melding

Verbetering rand Nieuw-Amsterdam / Veenoord

Als je Nieuw-Amsterdam / Veenoord inrijdt vanaf de Boerdijk kom je eerst een bedrijventerrein tegen. De bedrijven langs de Bedrijvenweg en De Velden (links en rechts van de rotonde) mogen wel met wat meer groen worden afgeschermd en de omgeving wat verfraaid.  Nu is het veel te industrieel en een groot contrast met de omliggende velden.

Het zandgat te Nieuw-Amsterdam is een mooie waterplas met veel eenden en ganzen. Een heel mooi natuurgebied waar je prima zou kunnen wandelen, mits er een fatsoenlijk pad omheen zou zijn en ook hoekjes waar je even kunt zitten en genieten van al het schoons dat er te zien is.

Fotos / filmpjes

Foto's

Contact

  • Naam:A. van der Werf

Beoordelingen

Een opwaardering van de entree van het dorp mag inderdaad wel fraaier. De huidige situatie is niet uitnodigend. Persoonlijk heb ik het altijd storend gevonden dat je eerst een bedrijventerrein langsgaat voordat je het dorp binnenkomt. Een bedrijventerrein met ook nog zware industrie en zijn drukke vervoersbewegingen welke veel ongemakken veroorzaakt. Het was beter geweest om een ontsluitingsweg te realiseren met veel groen om de industrie af te schermen. Tevens heeft het bedrijventerrein een zeer rommelige indruk door veel verwaarloosde panden met name aan de verlengde Hoogeveense vaart.

het is echt nodig dat hier wat aan gebeurt, als je veenoord binnenkomt ziet het er niet uit. Al die industrie moet een beetje uit het zicht gehaald worden door bosjes of iets dergelijks.
Ook rond de waterplas moet iets gebeuren, je kunt er met goed fatsoen niet normaal meer wandelen en dat terwijl het zo’n mooie omgeving is met al die watervogels en mooie natuur.

Het is inderdaad zonde dat het zandgat (waterplas) zo slecht toegangelijk is voor wandelaars. Er zijn in het verleden wel pogingen ondernomen maar het onderhoud van het toegangspad en van de her en der geplaatste prullebakken is kennelijk daarna gestaakt. Er zou tevens langs de Marginewijk prima een fietspad aangelegd kunnen worden wat vanuit de woonwijk Noorderwerf 2 langs het het genoemde kanaaltje en de waterplas aansluit op het fietspad wat via de Dikke wijk van Nieuw-Amsterdam naar Emmen loopt. Op deze wijze wordt dit deel van Nieuw-Amsterdam beter ontsloten voor de fiets.