Oosterduinen te Norg

De Oosterduinen vormen onderdeel van de bossen bij Norg. Het is gelegen tegen de Langeloërduinen, langs de Donderseweg tussen Norg en Donderen en onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. In de Oosterduinen is een actieve Vereniging van Eigenaren, die de belangen behartigt van eigenaren van zomer-, vakantie- andere huizen in het algemeen en met betrekking tot de verblijfsrecreatie in het bijzonder. De Vereniging constateert een aantal trends in de Oosterduinen die toenemende mate een negatief effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het gebied en daarmee op de verblijfsrecreatie. Om deze trends te keren heeft de Vereniging een visie op de toekomst van het opgesteld die door de leden is omarmd.

Omschrijving

Waardering
Beoordelingen 7 beoordelingen
Waardeer deze melding, of reageer er op Waardeer de melding

Oosterduinen te Norg

De Oosterduinen vormen onderdeel van de bossen bij Norg. Het is gelegen tegen de Langeloërduinen, langs de Donderseweg tussen Norg en Donderen en onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Er staan meer dan 400 recreatiewoningen in de Oosterduinen, een deel daarvan wordt permanent bewoond ofschoon dat niet is toegestaan.  In de Oosterduinen is een actieve Vereniging van Eigenaren, die de belangen behartigt van eigenaren van zomer-, vakantie- andere huizen in het algemeen en met betrekking tot de verblijfsrecreatie in het bijzonder.De Vereniging constateert een aantal trends in de Oosterduinen die toenemende mate een negatief effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het gebied en daarmee op de verblijfsrecreatie. Om deze trends te keren heeft de Vereniging een visie op de toekomst van het opgesteld die door de leden is omarmd. Centraal in deze visie staan vijf idealen:

  • Het bos is de baas, harmonie tussen mens en bos is het uitgangspunt
  • Het bos is uitdagend voor jong en oud
  • Een veilig bos (zonder a-sociaal gedrag en criminaliteit)
  • Een verzorgde en stijlvolle uitstraling van het gezamenlijke gebied
  • Balans tussen permanente bewoning en recreatief gebruik

Door middel van concrete projecten samen met direct betrokken partijen zoals gemeente, provincie, boermarke en bewoners werkt de Vereniging aan het realiseren van deze idealen. 

 

Actueel

Actueel

Update 20 juni 2016

Met instemming van een klankbordgroep en de ledenvergadering een toekomstvisie met vijf idealen geformuleerd, waarmee het bestuur haar weg vervolgt. Doel is om het bos ook op langere termijn mooi te houden, met de nadruk op de kwaliteit van het verblijven in het bos. De vraag van de permanente bewoning is hierin niet meer ‘zwart wit’. Zie www.oosterduinen.nl.

Update januari 2017

De gemeente Noordenveld heeft een subsidieaanvraag (Fonds Leefbaarheid) van de Vereniging van Eigenaren Oosterduinen gehonoreerd om met ondersteuning vanuit Wij maken het mooier (Natuur en Milieufederatie Drenthe en Libau) uitvoering te geven aan twee projecten gericht op een duurzame kwaliteitsverbetering van het gebied:

  • Verbeteren (brand)veiligheid
  • Verbeteren van de entrees gelegen aan de Donderseweg (N858)

In beide projecten wordt tot en met juli 2017 samen met gemeente, provincie, Boermarke, Staatsbosbeheer, Veiligeheidsregio Drenthe en bewoners gewerkt aan concrete producten.

 

Beoordelingen

Voor 95% van de Oosterduinen zou het aan te bevelen zijn. Voor die kleine 5% waar wij zitten, wordt het schrikbarend. Bij ons is alles in particulier bezit, schoon, goed onderhouden weg, en zijn wij met zijn allen trots op onze eigen bos en dat houden wij ook graag zo. Kortom, voor een klein stukje oosterduinen kan er geen medewerking verleend worden aan de nieuwe plannen.

Op de onlangs gehouden jaarvergadering heb ik kennis genomen van de plannen van het bestuur. Het bos van mijn dromen ziet er helemaal anders uit dan wat het bestuur voor ogen heeft. Laten we hopen dat dit NIET door gaat!

Mooie omgeving van het bos. Permanente bewoning hoeft niet nadelig te zijn, als mensen zuinig zijn op het bos. Er moet een goede balans komen tussen recreatie en permanente bewoning.

Het is een recreatiegebied. Wanneer de permanente bewoning daadwerkelijk een halt toegeroepen werd….

Laat het bos het bos. Het is prima zo. Een stukje natuur nog waar opeens een aantal bewoners het mooier willen maken. Wat mooi is voor de één, is niet mooi voor een ander. En weten alle bewoners hiervan? Zijn deze allemaal op de hoogte gebracht? En wat afval betreft: deze bakken staan langs de weg waar vaak bewoners uit het dorp afval neergooien.

De initiatieven van de vereniging zijn heel goed en beloven belangrijke verbeteringen in dit prachtige gebied. De valkuil in Oosterduinen is dat alle bewoners tot op heden naar eigen smaak vrijuit bomen kappen (zonder kapvergunning), zonder herplant (de eis van de gemeente Noordenveld), de grond bestraten etc. Zonder regels en toezicht verandert de mooie natuur hier in een recreatiewoonwijk i. p.v. een natuurgebied. De ideeën van de vereniging zijn heel welkom en nodig!

Geweldige omgeving maar zit hier en daar wat veroudering in het is nu tijd voor versterking cq verbetering.