Wie we zijn

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een onafhankelijke particuliere organisatie die samen met inwoners, bedrijven en overheden werkt aan een mooie duurzame provincie.

Bij de natuur- en milieufederatie zijn ruim 40 organisaties aangesloten. De Natuur en Milieufederatie Drenthe is onderdeel van het landelijke samenwerkingsverband van natuur en milieufederaties.

Het beleid van de natuur en milieufederatie wordt bepaald door het bestuur. Het bestuur wordt gevormd door leden uit de kring van de aangesloten organisaties en leden met verschillende maatschappelijke achtergronden. De uitvoering van het beleid is in handen van een professioneel team dat samenwerkt met een omvangrijk netwerk van maatschappelijke partners.

Medewerkers
De medewerkers van de Natuur en Milieufederatie Drenthe voeren het beleid, de projecten en de activiteiten uit die door het bestuur worden vastgesteld. Iedere medewerker heeft veel eigen verantwoordelijkheid en geeft op zelfstandige en professionele wijze invulling aan het werk. Het werk wordt zoveel mogelijk projectmatig uitgevoerd. Het team bestaat uit de volgende mensen.

Bestuur
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft een algemeen bestuur dat het beleid bepaalt, de uitvoering van het beleid toetst en een belangrijke klankbordfunctie vervult voor het bureau. Het bestuur kent een brede samenstelling en vervult een belangrijke antennefunctie voor de organisatie. Zij stuurt op hoofdlijnen en stelt beleidsvisies, het jaarlijkse werkplan, de begroting en de jaarrekening vast. Op dit moment heeft het bestuur de volgende leden.